wrocław

Galeria zdjęć

Nowe drogi we Wrocławiu - czy i kiedy odczujemy zmiany?

Nowe drogi we Wrocławiu – czy jazda po mieście będzie łatwiejsza?

walec drogowy na drodze

We Wrocławiu i okolicach ma powstać w najbliższym czasie kilkadziesiąt nowych dróg, ulic i łączników 

Jazda po Wrocławiu ma być znacznie prostsza, przyjemniejsza i co istotne bardziej bezpieczna. Wszystkie projekty ulic wytyczone przez miejskich urzędników gwarantują ułatwioną jazdę po Wrocławiu. Niestety, od lat modernizacja infrastruktury drogowej w mieście jest przekładana i czeka na odpowiedni budżet. Wśród najbardziej wyczekiwanych zmian, rozbudów oraz budów dróg wymienia się m.in. Aleję Śródmieścia Południowego, Trasę Krakowską, Trasę Olimpijską, Oś Ołtaszyńską czy Łącznik Portowy – wrocławskie drogi przyszłości.

Najnowsze przetargi – co planują urzędnicy?

przeglądanie dokumentów

W 2021 roku ruszyły kolejne przetargi na inwestycje, których początek planuje się na 2026 rok

Liczne inwestycje drogowe przyczyniają się do rozwoju województwa Dolnośląskiego. Aktualnie trwa budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku między Lubawką a Bolkowem, niedawno zakończył się przetarg na przebudowę południowej części autostrady A18 i rozpoczęły się przetargi na rozbudowę autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5. Powyższe działania mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa drogowego w województwie dolnośląskim nie tylko w ruchu lokalnym ale i w tranzycie.

Progres w rozbudowie dróg, ogłoszenie nowych przetargów na prace przygotowawcze w zakresie poszerzania dolnośląskiego odcinka autostardy A5 i rozbudowy drogi ekspresowej S5 są kluczowe dla rozwoju regionu – Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego. Prace nad poprawą jakości transportu na Dolnym Śląsku są cały czas udoskonalane, kolejne przetargi gwarantują progres i realizację celu założonego przez włodarzy regionu.

Pierwszy przetarg z 2021 roku dotyczył opracowania planów dokumentacji dotyczącej odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe, planowany odcinek ma długość około 36 km. W ramach zadania wyłoniona firma musi przeanalizować różne warianty rozbudowy autostrady A4 opierając się na już istniejącym śladzie.

Drugi projekt zakłada wzajemne oddziaływanie na siebie dróg A4 i S5 i prowadzony jest równolegle dla odcinka A4 o długości około 80 km od węzła Legnica Południe do Węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów i dla około  50 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 na trasie Bolków-Sobótka. Analizie mają zostać poddane trzy różne warianty rozbudowy lub budowy autostrady A4 i budowy drogi ekspresowej S5.

Pierwszy wariant zakłada rozbudowę autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód w istniejącym śladzie a także budowę nowej drogi ekspresowej S5. W pierwszym wariancie zakłada się, iż autostrada A4 będzie składać się z dwóch jezdni po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym każda, a obecne węzły oraz obiekty inżynierskie ulegną zmianom i zostaną przebudowane. Nowa droga ekspresowa S5 zostanie połączona z obecnie projektowaną drogą ekspresową S8 na wysokości węzła Olbrachtowice oraz z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.

Drugi wariant zakłada rozbudowę odcinka autostrady A4 w istniejącym śladzie od węzła Legnica Południe do planowanego węzła Wichrów, od którego to do węzła Stary Śleszów planowana jest budowa A4 w nowym, projektowanym korytarzu. Rozbudowywana autostrada ma zostać wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu każda i pas awaryjny. W powyższym wariancie zakłada się, iż droga ekspresowa S5 zostanie połączona z obecnie projektowaną drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice oraz drogą ekspresową S3 za pomocą węzła Bolków.

Ostatni, trzeci wariant zakłada rozbudowę odcinka autostrady A4 w istniejącym śladzie od węzła Legnica Południe do projektowanego aktualnie węzła Wichrów. Ten projekt przewiduje budowę autostrady w nowym korytarzu na odcinku od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów. Powyższy wariant zakłada wyposażenie autostrady A4 w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu każda a także pasy awaryjne. Droga ekspresowa S5 w trzecim wariancie ma zostać połączona  autostradą A4 w węźle Mirosławice a także z drogą ekspresową S3 za pomocą węzła Bolków.

Wszystkie powyższe warianty rozbudowy oraz budowy odcinków autostrady A5 i drogi ekspresowej S5 mają zostać zaprojektowane w taki sposób, by przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań oraz z zachowaniem dróg poprzecznych łączących mijane miejscowości. Ponadto warianty zajadające budowę autostrady A4 w nowym korytarzu muszą uwzględnić odcinki omijające całkowicie obszary Natura 2000. Podczas projektowania i opracowywania szczegółowej dokumentacji zostaną zorganizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców wszystkich gmin, które zostaną przecięte wariantami drogi ekspresowej S5 oraz autostrady A4.

Droga ekspresowa S5 – odciążenie centrów miast i miejscowości

tir jedzie drogą

Nowa droga ekspresowa S5 ma odciążyć centra miast i miejscowości w regionie, szczególnie w zakresie ruchu ciężarówek 

Nowy fragment drogi ekspresowej S5 prowadzący od Sobótki do drogi ekspresowej S3 na południu regionu został zawarty w rozporządzeniu dotyczącym sieci autostrad i dróg ekspresowych już we wrześniu 2019 roku. Projektowany, nowy odcinek drogi S5 ma stanowić przedłużenie aktualnie istniejącego odcinka trasy S5 od Korzeńska do węzła Wrocław Północ zlokalizowanego na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, jego budowa ma przyczynić się do powstania spójnego, bezpiecznego układu komunikacyjnego dzięki połączeniu dróg S3 oraz S8. Lokalizacja nowej drogi S5 w południowej części regionu dolnośląskiego ma utworzyć nowy korytarz tranzytu wschód – zachód, dzięki czemu odciążony zostanie aktualnie istniejący układ dróg krajowych i wojewódzkich – głównie od transportu ciężarowego. Powyższe rozwiązanie umożliwi znaczne odciążenie aktualnie istniejącej sieci komunikacyjnej, przebiegającej obecnie przez centra miast i miejscowości. Projekt poprawi warunki życia w regionie a także zwiększy dostępność terytorialną na terenach aglomeracji Wałbrzyskiej.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

polna droga

W 2021 samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy 19 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 

Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy ponad 19 milionów złotych na realizację około 100 dróg dojazdowych prowadzących do gruntów rolnych. Środki mają trafić do 85 gmin i 24 powiatów na terenie całego regionu.

Wrocław – gdzie największe korki?

auta stojące w korku na drodze

Wrocław cieszy się niepochlebną opinią wiecznie zakorkowanego miasta 

Wrocław cieszy się mianem niezwykle zakorkowanego miasta, po którym ciężko się poruszać m.in. ze względu na źle zaprojektowaną infrastrukturę drogową oraz trwające realizację nowych projektów dróg.

Według opinii mieszkańców najbardziej nieprzejezdne w godzinach szczytu są:

 • Karłowice,
 • Maślice,
 • Dmowskiego,
 • Plac Jana Pawła II,
 • Pułaskiego,
 • Okolice Dworca Świebodzkiego,
 • Poprzeczna,
 • Kosmonautów,
 • Legnicka,
 • Zwycięska,
 • wszędzie gdzie są buspasy, remonty i wypadki.

W związku z licznymi remontami dróg i korkami we Wrocławiu bardzo często dochodzi do drobnych  stłuczek i poważniejszych wypadków. Długie stanie w korku, szczególnie w upale, może natomiast skutkować przegrzaniem podzespołów w samochodzie i jego unieruchomieniem na drodze. Oba powyższe przypadki są bardzo stresujące dla kierowcy pojazdu i wymagają podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu usunięcie unieruchomionego pojazdu z drogi. Warto zdać się na profesjonalistów, nasz zespół pomocy drogowej z P.H.U. Hol-Max gwarantuje najwyższą jakość usług na terenie Wrocławia i okolic. Świadczymy pomoc na drodze całą dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie przy użyciu profesjonalnego, wysokiej klasy sprzętu i pojazdów. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm naszych pracowników a także wysiłek wkładany w realizację powierzonych zadań gwarantują sprawny i szybki serwis na drodze a także pełne bezpieczeństwo powierzonego nam samochodu.